Bli medlem

Bli Främjandet av Kulturavet i Finland rf:s medlem genom att kontakta forening(a)kulttuuriperinto.fi eller ring till numret 044 094008

 

Föreningens medlemsavgifter år 2010:


Årsmedlem 25 € /a
Stödmedlem 100 € / a

Garantimedlem 250 €
Sammanslutningar 100 € /a