Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön yhteistyökumppanit ja tukijat

Anna och Signe von Bonsdorffs släktfond
Kakskertaseura ry
Rakennusperinteen Ystävät ry 
Sampoyhdistys ry 
Sammattiseura ry
Tyrväntö-seura ry

http://www.sponda.fi/

 

http://www.hci.fi/