Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön hoitokunnat 2015

Kullakin säätiön pääkohteella on oma hoitokuntansa, jonka säätiön hallitus nimittää. Brinkhallin rahaston viidestä jäsenestä kolme nimeää Suomen Ritarihuone.

Hoitokunnan tehtävänä on suunnitella ja ohjata kohteen kehittämistä ja toimintaa sekä taata vahva paikallisyhteys. Hoitokuntien jäseninä on säätiön hallituksen jäsenten lisäksi myös muita kulttuuriperinnön asiantuntijoita. 

Lammintalon rahaston hoitokunta
MMM Aino-Maija Aarnio
Yliopettaja Pasi Kaarto
Suunnittelija Sari Lehtinen
Yrittäjä Esko Sarvi

Brinkhallin kartanon rahaston hoitokunta
Professori Peter Tigerstedt, puheenjohtaja
Ylilääkäri Martin von Bonsdorff, varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos Sakari Arkio
Professori Pauline von Bonsdorff