Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön hallitus 2016

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan asiantuntijajäsentä. 

LKT Kaija Hartiala
puheenjohtaja

Hallitusneuvos Sakari Arkio

Museomestari Niclas von Bonsdorff

Research Manager Ilkka Haavisto

Konservoinnin lehtori Heikki Häyhä

Avainasiakaspäällikkö Mia Tammisto

Lehtori, FT Katriina Siivonen