Kokoelmat

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiöllä on omistuksessaan filosofian maisteri Salli Järvelän lahjoittama suomalaisen lasin kokoelma. Se on toistaiseksi deponoituna Heinolan kaupunginmuseoon, jossa osia siitä on jatkuvasti nähtävillä.

Säätiön kokoelmiin kuuluu Annikki Orivuoren keräämä taidekokoelma, johon kuuluu 35 kotimaista teosta. Näistä 23 edustaa modernia suomalaista maalaustaidetta. Kokoelma on esillä Brinkhallin kartanossa kesällä 2007.

Lammintalon inventoitu esineistö kattaa yli 200 esinettä, joista osa Elias Lönnrotin omistamia ja jopa hänen valmistamiaan.