Infomaterial

 

Brinkhall mellan sjö och hav, en karta från 1920. 

Allmän information om Brinkhall (2005 - doc) 

Brinkhalls historia (Martin von Bonsdorff 2004 - doc)

Brinkhall broschyr 2006