Brinkhallin ystävät ry - Brinkhalls vänner rf

Brinkhallissa toimii kaksikielinen yhdistys Brinkhallin ystävät ry -
Brinhalls vänner rf

LIITTYMINEN

Voit liittyä Brinkhallin ystäviin ilmoittautumalla yhdistyksen
puheenjohtajalle Outi Kaupille. Liittyminen edellyttää vain tahtoa
toimia Brinkhallin kartanon hyväksi.  

Bli Brinhalls vänner rf:s medlem genom att kontakta föreningens ordförande.

Jäsenmaksut 
henkilöjäsen 5 €/a
tukijäsen 10 €/a
yhteisöjäsen 100 €/a

Medlemsavgiften
personmedlem 5 €/år
understödande medlem 10 €/år
samfund 100 €/år

Yhdistyksen säännöt

HALLITUS / STYRELSEN

Puheenjohtaja / ordförande
Outi Kauppi
040 567 7946
kauppi(a)netti.fi

Varapuheenjohtaja
Martin von Bonsdorff


Sihteeri ja varainhoitaja / sekreterare och kassör
Arja Paasioksa
050 362 4048
arja.paasioksa(a)dnainternet.net

Muut jäsenet / övriga medlemmar
Tom Fagerlund
Terttu Kärkimäki
Merja Lampinen
Terttu Sjöroos