Haukkavuoren luonto Natura-päätöksen mukaan

Haukkavuori on Rautjärven ja Ruokolahden rajalla Sarajärven rannasta jyrkänteisenä kohoava vuori, jonka lähes pystyjyrkkä eteläseinämä hallitsee järvimaisemaa. Alue on lehtipuuvaltaisen metsän ja kallioalueen kokonaisuus.

 

Haukkavuori on maineikas näköalapaikka, josta avautuu kansallismaiseman luokkaa oleva näkymä. Eteläreunan osittain hioutuneet jyrkännemuodot ovat morfologisesti ja maisemallisesti upeita.

 

Metsäosa on lehtipuuvaltainen, osittain kosteapohjainen sekametsä, jossa valtapuina ovat järeät koivut ja haavat. Suuria mäntyjä ja kuusia esiintyy harvakseltaan. Erikokoisia lahopuita on paikoitellen hyvinkin runsaasti. Alueella on muutamia pieniä soistumia, purolaakso ja lähde.

 

Haukkavuori on Etelä-Karjalan arvokkaimpia kallioalueita. Vuoren laella on historiallinen rajamerkki, joka on suosittu nähtävyys- ja näköalapaikka merkittyine opastustauluineen ja levähdyspaikkoineen. Alueen metsät ovat vaihtelevasti käsiteltyjä. Vuoren jyrkänteen alla on vaahteralehto.

 

Metsäosa on vanha uhanalaisen lajin pesimäpaikka, joka sopii hyvin ruokailu- ja pesimäalueeksi. Kallioalue liittyy olennaisena osana kokonaisuuteen.